امامزاده اسماعيل
( شهر : ابهر )

بنای‌ امامزاده‌ اسماعیل‌ در مسیر ابهر - تاکستان‌ قرار دارد و از اولاد علی‌ بن‌ طالب‌ (ع‌)است‌. طرح‌ بنای‌ آرامگاه‌ از بیرون‌ هشت‌ ضلعی‌ و از درون‌ مربع‌ و تماماً از آجر است‌. اضلاع‌ هشت‌ گانه‌ آن‌، یک‌در میان‌، بطور قرینه‌ به‌ سبک‌ قوس‌های‌ جناغی‌ ساخته‌ شده‌است‌. تزئینات‌ ایوانها، مقرنس‌ و کاربندی‌ گچی‌ وگره‌سازی‌ است‌. داخل‌ بنا گچ‌کاری‌ و آینه‌کاری‌ بسیار زیبایی‌ دارد که‌ نگاره‌های‌ گل‌ و بوته‌های‌ اسلیمی‌ وتصویرهای‌ پرندگان‌ بر آن‌ نقش‌ بسته‌ است‌. در گرداگرد بقعه‌، سوره‌ مبارکه‌ جمعه‌ به‌ خط‌ ثلث‌ جلی‌نوشته‌شده‌است‌. بر فراز شبستان‌ این‌ بنا، گنبد بسیار زیبایی‌ به‌ سبک‌ دو پوششه‌ استقرار شده‌ که‌ از پائین‌ به‌ بالا،تماماً کاشیکاری‌ شده‌است‌. سبک‌ معماری‌ بنا نشان‌ می‌دهد که‌ در قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ احداث‌ شده‌ و تزئینات‌الحاقی‌ آن‌ در اواخر دوره‌ صفویه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.