بقعه قيدار نبي
( شهر : ابهر )

این بقعه به قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم (ع) از پیامبران بنی اسرائیل تعلق دارد، این بنا از دو چهار طاقی چسبیده به هم تشکیل یافته است چهار طاقی نخستین به عنوان هشتی با پوششی گنبدی شکل ساخته شده و سقف آن بر چهار جرز استوار شده ، بر فراز بنا گنبد دو پوششه ای قرار دارد پوشش نخستین سقف بقعه را تشکیل می دهد و از درون با گچ بری های زیبایی پوشیده شده است ، گوشواره های جرز شرقی این بنا در دوره قاجار مرمت شده اند تزئینات بنا به دوره صفویه مربوط است ، ساختمان بقعه در سال هفتصد و نوزده ه ق و گنبد بنا در سال هفتصد و پنجاه و یک ه ق ساخته شده است وگچ بری آن نیز در قرن یازدهم ه ق اجرا شده است ، ضریح قیدار نبی به طرز بسیار زیبایی از چوب گردو ساخته شده و تزئیناتی از قبیل طرح های هندسی و گل و بوته بر روی آن حکاکی شده است این بقعه را زائر سرای بزرگی محصور کرده است که با طرح مستطیلی و به سبک خاصی ساخته شده و تقلید ناقصی از سبک بنا های چهار ایوانی است ،در صحن بنا حجره هایی به عنوان محل سکونت زائران احداث شده است،در کنار در ورودی ضلع جنوبی آن دو برج دیده می شود.