باغ و عمارت سلطنت آباد
( شهر : تهران )

اين باغ شامل عمارت كلاه فرنگي و برج خوابگاه و سراي سراسري با استخري عريض است كه پس از قصر نياوران در آن حدود بنا گرديد. آغاز ساخت آن در 1276 بود و قسمتي از آن در 1305 هجري قمري ساخته شد. باغ داراي دو رشته قنات مخصوص به خود بود.امروزه به كارخانه اسلحه‌سازي تبديل شده است.امروزه به كارخانه اسلحه‌سازي تبديل شده است.