مسجد كبود (گؤي مسجد)
( شهر : تبريز )

این‌ بنا از آثار ترکمانان‌ قره‌ قویونلو است‌ که‌ در سال‌ 870 هجری‌ قمری‌ بنا شده‌است‌. بنای‌ مسجد در زلزله‌ سال‌ 1192 هجری‌ قمری‌ تخریب‌ شد و تنها سردر آن‌ باقی‌ مانده‌ که‌ از لحاظ‌ معماری‌فوق‌ العاده‌ جالب‌ توجه‌ و شگفت‌انگیز است‌. بنای‌ مسجد کبود از سال‌ 1310 به‌ بعد مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و درسالهای‌ 1318 و 1319 شمسی‌ و بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ سردر شمالی‌ آن‌ نوسازی‌ و بازسازی‌ شد.