حمام كردشت
( شهر : كليبر )

این‌ حمام‌ قدیمی‌ در جوار روستای‌ کردشت‌ واقع‌ شده‌ و از نظر طراحی‌ داخل‌ و نقاشی‌های دیواری‌ شایان‌ توجه‌ ویژه‌ است‌. آب‌ مصرفی‌ حمام‌ از رودخانه‌ ارس‌ دریافت‌ و پس‌ از گرم‌ شدن‌ از طریق‌ سیستم‌گرمخانه‌ به‌ حوضچه‌های‌ درونی‌ انتقال‌ می‌یافت‌. قدمت‌ این‌ حمام‌ به‌ بیش‌ از دو قرن‌ می‌رسد و یکی‌ از آثارتاریخی‌ قابل‌ توجه‌ کناره‌های‌ رود ارس‌ محسوب‌ می‌شود. این‌ حمام‌ در زیرزمین‌ احداث‌ شده‌ و بام‌ آن‌ با اراضی‌پیرامون‌ همسطح‌ است‌ .