بيت‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)
( شهر : خمين )

بیت‌ پدری‌ امام‌ که‌ در حاشیه‌ شمالی‌ رودخانه‌ خمین‌ در محله‌ قدیمی‌ سرپل‌قرار دارد، میراث‌ تاریخی‌ با ارزشی‌ است‌ که‌ مورد بازدید خیل‌ عظیم‌ ایرانگردان‌ و جهانگردان‌ قرار می‌گیرد. این‌خانه‌ از بناهای‌ دوره‌ قاجار است‌. معماری‌ این‌ بنا به‌ سبک‌ شرقی‌ - اسلامی‌ و با مصالح‌ خشت‌، گل‌ و چوب‌ساخته‌ شده‌ است‌. شکل‌ معماری‌، دالان‌های‌ تنگ‌ و تو در تو و دو برج‌ نظامی‌ در ضلع‌ شمالی‌ و جنوب‌ آن‌ جالب‌توجه‌ است‌. امام‌ و دو برادر و سه‌ خواهرشان‌ در همین‌ خانه‌ متولد شدند و در همین‌ خانه‌ نیز برخی‌ دروس‌مقدماتی‌ را آموختند. حضرت‌ امام‌ در سن‌ ۱۹ سالگی‌ این‌ خانه‌ را برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ ترک‌ کردند و به‌ اراک‌ وسپس‌ به‌ قم‌ عزیمت‌ نمودند. مهمترین‌ کارکرد بنای‌ مذکور، دفاعی‌ بوده‌ است‌. دفاع‌ از دروازه‌ شهر، دفاع‌ از محله‌،نقش‌ پناهگاهی‌ برای‌ مردم‌ بی‌پناه‌ در مواقع‌ هجوم‌ دشمن‌، دفاع‌ از حمله‌های‌ دیگر و... از جمله‌ کارکردهای‌ دفاعی‌بیت‌ امام‌ بوده‌ است‌. این‌ عمارت‌ یک‌ مجموعه‌ مسکونی‌ چهار هسته‌ای‌ است‌ منحصر به‌ فرد است‌ و از نظر اندازه‌و ترکیب‌ نسبت‌ به‌ بقیه‌ خانه‌ها وضعیت‌ متفاوت‌ و مشخص‌تری‌ دارد.
این‌ عمارت‌ چهار حیاط‌ دارد که‌ هیچکدام‌ از آنها نقش‌ مرکزی‌ ندارند. اکثر خانه‌های‌ عمارت‌ جهتی‌ دارند که‌ درتابستان‌ آفتاب‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ داخل‌ آنها نمی‌تابد و در زمستان‌ بر عکس‌، خورشید مستقیماً درون‌ اتاق‌ها راروشن‌ می‌کند. اجزاء زیر را می‌توان‌ برای‌ عمارت‌ فوق‌ برشمرد فضاهای‌ ورودی‌ شامل‌ جلوخان‌، پیش‌ طاق‌،هشتی‌، دالان‌، حیاط‌، اتاق‌ها، شبستان‌ و برج‌ نگهبانی‌.