مجموعه‌ صفوي‌ فرح‌آباد
( شهر : ساري )

این‌ مجموعه‌ در ۲۸ کیلومتری‌ شمال‌ ساری‌ در روستای‌ فرح‌آباد واقع‌ شده‌ و درزمان‌ شاه‌عباس‌ صفوی‌ از مهّم‌ترین‌ بناهای‌ شمال‌ ایران‌ محسوب‌ می‌شد، به‌ همین‌ دلیل‌ کاخ‌ سلطنتی‌، مساجد،مدارس‌، بازار، حمام‌، پل‌ و باغ‌ در آن‌ احداث‌ شده‌ بود که‌ متأسفانه‌ توسط‌ یک‌ دسته‌ از قزاقان‌ شورشی‌ روسیه‌تزاری‌ تخریب‌ گردید. از این‌ مجموعه‌ تنها ساختمان‌ مسجد تا اندازه‌ای‌ از گزند روزگار مصون‌ مانده‌ که‌ به‌ شیوه‌چهار ایوانی‌ است‌ و یک‌ حیاط‌ مرکزی‌ دارد. بنای‌ مسجد فرح‌آباد از نقطه‌ نظر ویژگی‌های‌ معماری‌، تعدد وفراوانی‌ اتاق‌ها و حجره‌های‌ جبهه‌های‌ شرقی‌، غربی‌ و شمالی‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و به‌ احتمال‌ زیاد به‌ عنوان‌مدرسه‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفته‌ است‌. ساختمان‌ مسجد (مدرسه‌) فرح‌آباد، امروزه‌ پس‌ از تعمیرات‌ اساسی‌ دروضعیت‌ بهتری‌ قرار گرفته‌ و دارای‌ جاذبه‌ و ارزش‌های‌ سیاحتی‌ است‌. دیگر عناصر این‌ مجموعه‌ از جمله‌ کاخ‌شاهی‌ (جهان‌نما) به‌ مرور زمان‌ در شرف‌ ویرانی‌ قرار گرفته‌اند.