قلعه قديمي ايرانشهر
( شهر : ايرانشهر )

این‌ قلعه‌ که‌ در گذشته‌ حکمرانی‌ بلوچستان‌ بود، در زمان‌ ناصرالدین‌ شاه‌ و به‌وسیله‌ فیروزمیرزا، فرمانروای‌ بلوچستان‌ در سال‌ 1264 هجری‌ قمری‌ از آجر ساخته‌ شده‌ است‌ .