گرمابه‌ صفا
( شهر : قزوين )

این‌ حمام‌ در انتهای‌ خیابان‌ مولوی‌ قزوین‌ واقع‌ شده‌ و از دو بخش‌ مردانه‌ و زنانه‌ تشکیل‌شده‌ است‌. تاریخ‌ ساخت‌ بنا 1259 ه . ق‌ و بانی‌ آن‌ حاجی‌ حسن‌ بن‌ حاجی‌ عبدالله تبریزی‌ است‌. در اطراف‌حوض‌ سربینه‌، چهار سنگ‌ آب‌ کاسه‌ای‌ و تندیس‌ چهار شیر مرمرین‌ با کشکول‌ بر پشت‌ نصب‌ شده‌ است‌. میان‌سنگ‌ آب‌ها یک‌ صندلی‌ سنگی‌ قرار داده‌ شده‌ است‌. پوشش‌ گنبدی‌ شکل‌ سربینه‌ بر روی‌ هشت‌ ستون‌ سنگی‌بسیار زیبا استوار شده‌ است‌. گرمخانه‌ نیز تاقی‌ گنبدی‌ دارد که‌ بر روی‌ ستون‌های‌ سنگی‌ استوار شده‌ است‌. تمام‌سربینه‌، خلوت‌ها، صحن‌، ازاره‌های‌ داخل‌ حمام‌، حوض‌ها، سنگ‌ها و چاله‌ حوض‌ از سنگ‌ مرمر صیقلی‌ نفیس‌ساخته‌ شده‌ است‌. استخر در قسمت‌ غرب‌ گرمابه‌ قرار دارد. مصالح‌ بکار رفته‌ در ساختمان‌ حمام‌ سنگ‌، آجر،سنگ‌ مرمر و ملاط‌ ساروج‌ است‌.