كاخ اسعد بختياري
( شهر : جونقان )

كاخ-قلعه سردار اسعد بختياري در فاصله 42 كيلومتري شهركرد و در مركز شهر جونقان، واقع شده و فاقد هرگونه كتيبه تاريخ‌دار است.بر اين اساس قدمت آن به بيشت از يكصد سال مي‌رسد. مصالح به كار رفته در اين بناي دوطبقه خشت، با نماي آجر با ملات گچ و خاك است و هنرهاي حجاري، چوب‌بري، گچ‌بري، آيينه‌كاري و نقاشي در آن به كار رفته است.