عمارت باغ نشاط
( شهر : لار )

این عمارت در ضلع شمالی پل عباسی لار و در میان فضایی سبز قرار گرفته و مقر حکومتی لار پس از صفویه بود. ارتفاع طبقه بالای عمارت هفت متر و ایوان ها 5/12 متر است. طبقه زیرین چهار اتاق دارد که اتاق مرکزی درست زیر سالن ایوان قرار گرفته و از بالا به کمک یک روزنه هشت گوش نور دریافت می کند. در وسط اتاق حوضچه ای از مرمر هشت گوش قرار دارد. در ضلع شمالی باغ، بنای حمام قصر که احتمالاً همزمان با آن بنا شده، قرار دارد. دو اتاق که هر دو دارای یک گنبد کوچک هستند و یکی از آنها روی ستون های پیچیده قرار دارد رو به باغ باز می شود ؛ نقاشی های دیواری آن با ظرافت خاص نقش شده است.