كاروانسراي شاه عباسي
( شهر : آبش احمد )

گردنه‌ گؤیجه‌ بئل‌ یکی‌ از زیباترین‌ مناطق‌ آذربایجان‌ است‌ که‌ در 24کیلومتری‌ اهر قرار دارد. در این‌ ناحیه‌ دو کاروانسرای‌ قدیمی‌ به‌ فاصله‌ هفت‌ کیلومتر از همدیگر قرار دارند. نوع‌ بناو سبک‌ معماری‌ کاروانسراها نشان‌ می‌دهد که‌ هر دو همزمان‌ و در دوره‌ صفوی‌ ساخته‌ شده‌اند.