برج قارلوجا
( شهر : كليبر )

این‌ برج‌ در روستای‌ قارلوجا از توابع‌ بخش‌ خدا آفرین‌ شهرستان‌ کلیبر در ساحل‌ رود ارس‌واقع‌ شده‌ و از یادگارهای‌ دوره‌ مغول‌ است‌.این‌ برج‌ به‌ لحاظ‌ قدمت‌ و اهمیت‌ تاریخی‌ در فهرست‌ آثار تاریخی‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ است‌.