قلعه لمبسر
( شهر : قزوين )

دژ لمبسر یکی‌ از عظیم‌ترین‌ و وسیع‌ترین‌ دژهای‌ استان‌ است‌ که‌ نینه‌ رود و لمه‌در در دوسوی‌ آن‌ جریان‌ دارند. قلعه‌ لمبسر از سه‌ جهت‌ شرق‌، جنوب‌ و شمال‌ به‌ پرتگاه‌های‌ مخوفی‌ منتهی‌ می‌شود.باروی‌ جنوبی‌ و شرقی‌ قلعه‌ هنوز باقی‌ است‌. دروازه‌ جنوبی‌ قلعه‌ شامل‌ دو دَر پی‌درپی‌ است‌ که‌ 6 متر اختلاف‌سطح‌ دارند. در دو طرف‌ دَر اول‌ برج‌های‌ بلندی‌ با ارتفاعی‌ بیش‌ از 6 متر به‌جامانده‌ است‌. دیوار و تاق‌ درگاه‌ دوّم‌از سنگ‌ تراشیده‌ ساخته‌ شده‌ است‌. ساختمان‌های‌ مهم‌ این‌ دژ در کنار دروازه‌ شمالی‌ قرار داشته‌اند که‌ برجی از‌ آن‌به‌جامانده‌ است‌.
در قسمت‌ جنوبی‌ 12 اتاق‌ باریک‌ وجود دارد که‌ رو به‌ شرق‌ ساخته‌ شده‌اند. اتاق‌های‌ دیگری‌ نیزبا تاق‌های‌ ضربی‌ در داخل‌ باروی‌ قلعه‌ دیده‌ می‌شوند. قسمت‌ جالب‌ توجه‌ دژ، کانال‌ آب‌ آن‌ است‌ که‌ از طرف‌شمال‌ وارد دژ می‌شود و به‌ آب‌ انبارهای‌ مکعب‌ مستطیل‌ شکلی‌ منتهی‌ می‌شود. این‌ آب‌ انبارها در دل‌ سنگ‌کنده‌ شده‌اند.
سه‌ آب‌ انبار دیگر در طرف‌ شمال‌ و شرق‌ و در خارج‌ از دیوارهای‌ دژ دیده‌ می‌شود. در آخرین‌قسمت‌ محوطه‌ شیب‌ دار دژ نیز چند آب‌ انبار نزدیک‌ یکدیگر در دل‌ سنگ‌ کنده‌ شده‌اند. قلعه‌ لمبسر یکی‌ ازشگفت‌انگیزترین‌ قلعه‌های‌ ایران‌ است‌ و قدمت‌ آن‌ به‌ دوران‌ پیش‌ از اسلام‌ می‌رسد.