آتشكده فيروزآباد
( شهر : فيروزآباد )

این‌ آتشکده‌ که‌ از سنگ‌های‌ بزرگ‌ خوش‌ تراش‌ ساخته‌ شده‌ بود بر روی‌ صفه‌ای‌ قرار داشت‌ که‌بر بالای‌ آن‌ یک‌ سکوی‌ چهار تاقی‌ ساخته‌ شده‌ بود. بر فراز این‌ بنا، گنبدی‌ مشرف‌ و مسلط‌ بر تمام‌ شهر وجودداشته‌ است‌. در حال‌ حاضر، فقط‌ مناره‌ این‌ بنا برجای‌ مانده‌ است‌.