قلعه دختر (قيز قلعه سي)
( شهر : ميانه )

این‌ قلعه‌ عظیم‌ در شمال‌ پل‌ دختر میانه‌ و کاروانسرای‌ جمال‌ آباد قرار دارد و ازشاهکارهای‌ معماری‌ و قلعه‌ سازی‌ است‌.