خانه مشروطيت
( شهر : تبريز )

این‌ خانه‌ قدیمی‌ محل‌ اجتماع‌ سران‌ انقلاب‌ مشروطیت‌ در تبریز بود و در سال‌ 1247شمسی‌ توسط‌ حاج‌ مهدی‌ کوزه‌ کنانی‌ از رهبران‌ نهضت‌ مشروطیت‌ احداث‌ شده‌ است‌. این‌ بنا به‌ علت‌ ارزشهای‌فرهنگی‌ و تاریخی‌، بویژه‌ پیوند آن‌ با نهضت‌ مشروطیت‌، در فهرست‌ آثار ملی‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ و یکی‌ ازدیدنی‌های‌ شهر تبریز است‌.