آتشكده‌ آتشكوه
( شهر : محلات )

این‌ آتشکده‌ در نزدیکی‌ روستای‌ آتشکده‌ نیمور قرار دارد و به‌ دوره‌ ساسانیان‌ مربوط‌است‌. بنای‌ چهار طاقی‌ آن‌ مشتمل‌ بر ستون‌های‌ سنگی‌ استوانه‌ای‌ شکل‌ است‌ که‌ بر روی‌ هم‌ استوار شده‌ است‌.همچنین‌ اتاق‌های‌ سرپوشیده‌ و یک‌ ایوان‌ برای‌ محل‌ برافروختن‌ آتش‌ بوده‌ دارد. بنای‌ آتشکده‌ نیمور تا قرن‌چهارم‌ هجری‌ سالم‌ بود پیرامون‌ آن‌ سرسبز و مشجر است‌. در نزدیکی‌ این‌ آتشکده‌ درخت‌ چنار کهنسالی‌ قراردارد که‌ از ریشه‌ آن‌ چندین‌ درخت‌ چنار تنومند دیگر سر به‌ آسمان‌ کشیده‌ است‌.