امامزاده‌ يحيي‌
( شهر : ساري )

برج‌ آجری‌ امامزاده‌ یحیی‌ در شهر ساری‌ واقع‌ شده‌ و دارای‌ کتیبه‌، صندوق‌ و در نفیس‌چوبی‌ است‌. طبق‌ مفاد کتیبه‌ موجود، صندوق‌ چوبی‌ آن‌ در سال‌ ۸۴۹ هجری‌ قمری‌ ساخته‌ شد و به‌ استناد شجره‌نامه‌ یحیی‌ از فرزندان‌ امام‌ موسی‌ کاظم‌ (ع‌) است‌. برج‌ این‌ ساختمان‌ که‌ ۲۰ متر ارتفاع‌ دارد، از بدنه‌ مدور و گنبدهرمی‌ شکل‌، تشکیل‌ شده‌ است‌.