قلعه كردشت
( شهر : كليبر )

این‌ قلعه‌ در حاشیه‌ رودخانه‌ ارس‌ در روستای‌ کردشت‌ واقع‌ شده‌ و به‌ دوره‌ قاجار تعلق‌ دارد.مهم‌ترین‌ ویژگی‌ این‌ قلعه‌ حصار بلند و طولانی‌ آن‌ است‌ که‌ بر روی‌ تپه‌های‌ پی‌ در پی‌ احداث‌ شده‌ است‌.