قلعه هاي‌ دختر
( شهر : ياسوج )

ساخت‌ این‌ گونه‌ قلعه‌ها به‌ دوره‌ مهرپرستی‌، خدای‌ مادینه‌ و فرشته‌ باروری‌ایرانیان‌ قدیم‌ مربوط‌ می‌شود. قلعه‌های‌ دختر معمولاً جایگاه‌ آتشکده‌های‌ بزرگ‌ و کوچکی‌ بوده‌اند که‌ به‌فرشته‌باروری‌ اهدا شده‌اند. بسیاری‌ از آن‌ها در نواحی‌ مختلف‌ استان‌ به‌ همین‌ نام‌ معروف‌ شده‌اند. از جمله‌ این‌قلاع‌ می‌توان‌ به‌ قلعه‌ دختر دشمن‌ زیاری‌، قلعه‌ دختر کلانک‌ تراب‌، قلعه‌ دختر امام‌زاده‌، قلعه‌ دختر گودسرخ‌ و...اشاره‌ کرد.