كاخ گلستان
( شهر : تهران )

كريمخان زند كه ابتدا قصد داشت تا تهران را به پايتختي انتخاب كند در سال 1172 هجري قمري، دستور داد تا در محل ارگ ساختمان‌هايي شامل حرمخانه و خلوت‌خانه و در سال بعد عمارت خاصه و ديوانخانه به سبك معماري صفوي بنا كنند و اين بناها ساخته شد.بناي ايوان تخت مرمر در سال 1173 هجري قمري به دستور كريمخان ساخته شد، بناي ديوانخانه و ايوان، دارالاماره ناميده مي‌شد. اين بنا در سال 1206 توسط آغامحمدخان تغييرات زيادي يافت. در زمان فتحعلي شاه نيز تغييرات اندكي در تزيينات و معماري آن داده شد. باغ گلستان قبل از آنكه به صورت كنوني يكپارچه درآيد از حياط‌ها و باغ‌هاي متعدد تشكيل مي‌شد. در هر حياط هم يك عمارت وجود داشت مثلاً در ضلع شمالي باغ: عمارات الماسيه، كلاه فرنگي، چهلستون، تالار عاج وجود داشتند.در باغ عمارت‌هاي ديگري نيز وجود داشت: عمارت بادگير، تالار برليان، اتاق موزه يا تالار سلام، تالار آيينه يا تالار گلستان.
تصاوير قديمي نشان مي‌دهند كه فضاي باغ پر از درختان سر به فلك كشيده بود و حوض‌هاي متعدد و استخر بزرگ و نهرعا و جويبارهاي بسيار در باغ روان بودند.
عمارت خوابگاه، كاخ ابيض، عمارت گالري و بناي شمس‌العماره نيز توسط ناصر‌الدين شاه بنا شدند.