مقبره شيخ محمود شبستري
( شهر : شبستر )

این‌ آرامگاه‌ در وسط‌ شهر شبستر و در وسط‌ باغی‌ موسوم‌ به‌ باغ‌ گلشن‌ قرار دارد و محل‌ دفن‌ سعدالدین‌ محمود بن‌ عبدالکریم‌ بن‌ یحیی‌ (از مشاهیر و عرفای‌ آذربایجان‌ و خالق‌ مثنوی‌معروف‌ گلشن‌ راز) و استادش‌ بهاءالدین‌ یعقوب‌ تبریزی‌ است‌. تاریخ‌ بنا به‌ اواخر قرن‌ ششم‌ و اوایل‌ قرن‌ هفتم‌هجری‌ قمری‌ مربوط‌ است‌ و به‌ وسیله‌ حاج‌ میرزا آقاسی‌ وزیر محمد شاه‌ قاجار تجدید عمارت‌ شده‌ است‌.