قلعه هزاره(بي بي مينو)
( شهر : ميناب )

تنها بنای‌ تاریخی‌ شهر میناب‌، قلعه‌ هزاره‌ است‌. مردم‌ معتقدند که‌ در گذشته‌ دوخواهر به‌ نام‌های‌ بی‌بی‌ مینو و بی‌بی‌ نازنین‌ این‌ شهر را بنا کرده‌اند. گویا در گذشته‌ دو قلعه‌ وجود داشت‌ که‌ یکی‌از قلاع‌ ویران‌ شده‌ و تنها قلعه‌ باقی‌ مانده‌، بنام‌ قلعه‌ بی‌بی‌ مینو شهرت‌ یافته‌ است‌. این‌ قلعه‌ تا اواخر دوره‌ قاجارمرکز حکومت‌ محلی‌ بود.