قلعه‌ نوشيجان‌ (دژ آتشكده‌)
( شهر : ملاير )

تپه‌ قلعه‌ نوشیجان‌ در ۲۰ کیلومتری‌ غرب‌ ملایر در منطقه‌ شورکات‌ واقع‌شده‌ است‌. در این‌ محل‌ سه‌ دوره‌ فرهنگی‌ شناسایی‌ شده‌ است‌. دوره‌ اول‌ به‌ مادها مربوط‌ است‌ که‌ نیمه‌ دوم‌ قرن‌هشتم‌ تا نیمه‌ اول‌ قرن‌ ششم‌ قبل‌ از میلاد را در بر می‌گیرد. معماری‌ این‌ دوره‌ شامل‌ قسمت‌های‌ زیر است‌: بنای‌قدیمی‌ جبهه‌ غربی‌ تپه‌ که‌ آتشگاه‌ است‌، تالار ستون‌دار یا آپادانا، تالار مرکزی‌ یا معبد مرکزی‌ (نیایشگاه‌)، اتاق‌هاو انبارها، تونل‌، حصار دژ نوشیجان‌. دوره‌ دوم‌ و سوم‌ این‌ قلعه‌ به‌ تمدن‌های‌ دیگر تعلق‌ دارد که‌ مورد بررسی‌ قرارنگرفته‌اند.