قلعه بابك
( شهر : كليبر )

قلعه‌ بابک‌ (قلعه‌ جمهور) یا دژ بذ در 5 کیلومتری‌ جنوب‌ غربی‌ کلیبر بر فراز قلعه‌ای‌با ارتفاع‌ 2600 متر از سطح‌ دریا قرار دارد. اطراف‌ قلعه‌ را دره‌هایی‌ فرا گرفته‌اند و قلعه‌ تنها یک‌ راه‌ در رو دارد. ازهمین‌ قلعه‌ بود که‌ بابک‌ خرمدین‌ و یارانش‌ به‌ مدت‌ 22 سال‌ مبارزه‌ با سپاهیان‌ عرب‌ را رهبری‌ کردند. آثار به‌دست‌ آمده‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ قلعه‌ در قرن‌های‌ 6 و 7 هجری‌ قمری‌ مرکز حکومت‌ منطقه‌ بوده‌ است‌. این‌ دوره‌با حکومت‌های‌ اتابکان‌ و هزار اسپیان‌ در آذربایجان‌ مقارن‌ است‌. این‌ قلعه‌ از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ استان‌مورد مرمت‌ و بازسازی‌ قرار گرفته‌ است‌.