حمام مهر آباد
( شهر : كليبر )

حمام مهر آباد یکی از معروف ترین گرمابه هاست و از پنج بخش تشکیل شده است:
۱ تالار بزرگ رختکن
۲) محل نظافت
۳) تالار شستشو
۴) گرم خانه
۵) خزینه آب .
تالار بزرگ رختکن شامل رختکن شامل یک گنبد بزرگ و چهار گنبد کوچک و چهار طاق در چهار طرف آن است و یک حوض بزرگ سنگی نیز در زیر گنبد بزرگ وجود دارد.تالار رختکن از طریق راهروی باریکی وارد تالار استحمام می شود که از نظر طراحی معماری تا حدی شبیه تالار رختکن است .در ضلع شرقی تالار استحمام دو اتاق با سقف گنبدی به عنوان خلوتی یا شاه نشین وجود دارد که مخصوص استحمام افراد سر شناس بود.تالار استحمام با چهار پله ،پس از عبور از یک در کوچک وارد خزینه می شود که آخرین مرحله استحمام است.پس از بیرون آمدن از خزینه بایستی از حوضچه های کوچک آب سرد عبور کرد.آب مصرفی گرمابه از چاهیکه در کنار خزینه قرار دارد ،توسط منجنیق مخصوصی استخراج می شود و از طریق لوله باریک سفالی که در دیوار ها تعبیه شده بودند به داخل گرمابه هدایت می شود.تاریخ بنای این حمام مربوط به دوره شاه طهماسب است و با توجه به شیوه ساخت و مقایسه با سایر حمام ها می توان آن را به دوره صفویه نسبت داد.