كاوانسراي جمال آباد
( شهر : ميانه )

این‌ بنا در روستای‌ جمال‌ آباد در 35 کیلومتری‌ میانه‌ واقع‌ شده‌ و از کاروانسراهایی‌است‌ که‌ شاه‌ عباس‌ در طول‌ راه‌های‌ ایران‌ ساخته‌ است‌.