قلعه‌ والي‌
( شهر : دره شهر )

قلعه‌ والی‌ بر روی‌ تپه‌ای‌ به‌ نام‌ "چقامیرگ‌" در محل‌ فعلی‌ شهر ایلام‌ واقع‌ شده‌ است‌. این‌ قلعه‌ درسال‌ ۱۳۲۶ ه.ق‌ و در زمان‌ حکومت‌ محمّد علی‌ شاه‌ قاجار و حکومت‌ والیان‌ محلی‌ پشتکوه‌ ساخته‌ شده‌ و۲۵۰۰ متر وسعت‌ دارد. در ساخت‌ اتاق‌ها و تالارها از مصالح‌ آجر، گچ‌ و سنگ‌ مرمر استفاده‌ شده‌ است‌. این‌ قلعه‌از سوی‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ با سبک‌ اولیه‌ بازسازی‌ شده‌است‌.