امام‌ زاده‌ سهل‌ بن‌ علي‌ (ع‌)
( شهر : شازند )

مزار سهل‌ بن‌ علی‌ (ع‌) در شهر آستانه‌ در میان‌ جاذبه‌های‌ طبیعی‌ و زیبای‌ ناحیه سربند واقع‌ شده‌ است‌. گنبد و بنای‌ امام‌ زاده‌ از یادگاری‌های‌ عصر آل‌ بویه‌ و از بقاع‌ متبرکه‌ کشور به‌ شمار رفته‌است‌. به‌ نحوی‌ که‌ در قرون‌ نهم‌ و دهم‌ حجری‌ موقوفات‌ زیادی‌ برای‌ عمران‌ و آبادی‌ گنبد و خرج‌ زائران‌، وقف‌ آن‌شده‌ است‌. ساختمان‌ کنونی‌ این‌ آرامگاه‌ به‌ دوره‌ صفویه‌ (شاه‌ اسماعیل‌) تعلق‌ دارد و تاریخ‌ سنگ‌ مرقد آن‌ سال‌۷۷۲ ه.ق‌ را نشان‌ می‌دهد. صندوق‌ اصلی‌ که‌ بر روی‌ مرقد واقع‌ شده‌، کتیبه‌ای‌ به‌ خط‌ نسخ‌ دارد و از نظر حکاکی‌ جالب‌ توجه‌ است‌. صندوق‌، در و پنجره‌ مشبک‌ چوبی‌ و نفیس‌ بنا نیز از جمله‌ آثار ارزشمند هنری‌ و دیدنی‌ آن ‌بشمار می‌روند.