امامزاده‌ عباس‌
( شهر : ساري )

بنای‌ امامزاده‌ عباس‌ در ساری‌ واقع‌ شده‌ و از نظر شیوه‌ معماری‌ و شکل‌ هرمی‌ گنبد، اهمیّت‌ تاریخی‌ و هنری‌ دارد. داخل‌ صحن‌ بقعه‌، صندوق‌ چوبی‌ نفیسی‌ بر روی‌ مرقد قرار دارد که‌ تاریخ‌ سال‌۸۹۷ هجری‌ قمری‌ بر روی‌ آن‌ حک‌ شده‌ است‌. در این‌ بقعه‌ سه‌ تن‌ از امامزادگان‌ بنام‌ امامزاده‌ عباس‌، محمد وحسن‌ مدفون‌ هستند. بنای‌ امامزاده‌ با ۲۳ متر ارتفاع‌ شامل‌ سه‌ قسمت‌ بدنه‌، گردنه‌ و گنبد دوپوش‌ است‌. مصالح‌بنا از آجر است‌ که‌ در نمای‌ داخلی‌ و خارجی‌ آن‌، کتیبه‌ها و تزئینات‌ آجری‌ گچی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.