برج و مقبره شبلي
( شهر : فيروزكوه )

این‌ برج‌ در شرق‌ شهر دماوند قراردارد و ساختمانی‌ مخروطی‌ شکل ‌است‌ که‌ از آهک‌ و آجر ساخته‌ شده‌ و قدمت‌ آن‌ به‌ 250 سال‌ می‌رسد.