قلعه خورموج
( شهر : خورموج )

 قلعه خورموج يكي از آثار شكوهمند تاريخي استان بوشهر است كه طي زمان تغيير يافته و روي به ويراني گذاشت است.  قلعه خورموج شامل چهار حصار،چهار قلعه،اندروني،عمارت مركزي و قراولخانه و اصطبل بوده است. قسمتي از ان به نام قلعه محمد خان دشتي و قسمت ديگر آن به نام قلعه جلال خان معروف بوده است. اين قلعه در شهر خورموج واقع شده است. سبك معماري آن سلجوقي و متاثر از سبك قلعه سازي دوره ساساني است كه با استفاده از تاق نما ها و گچبري در آرايش ديوارها و درون اتاق ها بنا شده است.  قلعه خورموج يكي از آثار شكوهمند تاريخي استان بوشهر است كه طي زمان تغيير يافته و روي به ويراني گذاشت است. قلعه ي محمد خان دشتي در سال 1379در فهرست آثار ملي به شماره ي 3032 به ثبت رسيد. اين اثر كه يكي از با شكوه ترين نمونه هاي معماري دوره قاجاريه و داراي تزئينات بديع و منحصر به فردي است، بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. اين اثر ملي كه زماني با برجهاي متعدد و گوشواره هاي زيبا، هيبت و شكوه خود را به رخ هر رهگذري مي كشيد، امروز در ميان انبوهي از ساختمانهاي چند طبقه ي شهري محاصره شده است.  نخستين ضربه ي مهلكي كه بر پيكر اين اثر تاريخي وارد شده به سال 57 بر مي گردد كه شهرداري وقت خورموج بخش اعظم آن را به منظور احداث ساختمان جديد شهرداري تخريب كرد. همان گونه كه عكس ها نيز به خوبي نشان مي دهد آن زمان بخش اعظم قلعه ي محمد خان تخريب و با لودر با خاك يكسان شد و بدين وسيله يكي از آثار با ارزش گذشته مان نابود شده است.