مدرسه علميه چهارباغ
( شهر : اصفهان )

مدرسه چهارباغ که به نام مدرسه سلطانی ومدرسه مادرشاه نیز نامیده می‌شود ، آخرین بنای تاریخی باشکوه عهد صفویه در اصفهان می‌باشد ، که برای تدریس وتعلیم طلاب علوم دینی در دوره آخرین پادشاه صفویه ، شاه سلطان حسین از سال ۱۱۱۶ تا ۱۱۲۶ هجری ساخته شده ودرختان چنار کهنسال وجوی آبی که در آن جریان دارد ، بر زیبائی تزئینات نفیس کاشی کاری آن افزوده وبنای مزبور را بسیار فرح بخش وروح نواز نموده. ازنظر تناسب معماری وزیبایی طرح کاشی کاری ، گنبد مدرسه چهار باغ بعداز مسجدشیخ لطف الله قرار دارد ولی درب مجلّل آن که باطلاونقره تزئین شده‌است ، ازلحاظ زرگری ، طلاکاری ، طراحی وقلمزنی در نظر استادان بزرگ امروز این فن نیز ، شاهکاری از صنایع ظریفه‌است ونظیر ندارد . مدرسه چهار باغ از لحاظ کاشی کاری هم ، انواع مختلف این فن را مانند کاشی هفت رنگ ، معرق ، گره سازی ، پیلی ومعقلی را در خود جای داده ودر حقیقت موزه کاشی کاری اصفهان می‌باشد. محراب ومنبر یکپارچه مرمر ی ، حجره مخصوص شاه سلطان حسین ، کاشی کاری بی نظیر مدخل مدرسه ، خطوط نستعلیق کتیبه‌هاوپنجره‌های چوبی آلت بُری شده از قسمتهای بسیار جالب وتماشایی این بنای نفیس تاریخی است . کاروانسرای مادر شاه که مجلل‌ترین اقامتگاه مسافرین سه قرن پیش بوده ومتصل به ساختمان‌های مدرسه چهارباغ ، در ضلع شرقی آن است ، هم اکنون تبدیل به مهمانسرای به نام مهمانسرای عباسی شده واز لحاظ سبک معماری در بین هتل‌های درجه اول دنیا در زمان حاضر بی نظیر ومنحصر به فرد است.