باغ و كاخ تاريخي فين
( شهر : كاشان )

این‌ باغ‌ در جنوب‌ شهر کاشان‌ و در مجاورت‌ روستای‌ فین‌ قرار دارد. این‌ بنا بر روی‌بناهایی‌ از عهد آل‌ بویه‌ ساخته‌ شده‌ است‌. فضای‌ عمومی‌ آن‌ از لحاظ‌ باغ‌ آرایی‌ و نحوه‌ آبرسانی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌دارد. باغ‌ فین‌ به‌ علت‌ قتل‌ امیرکبیر در حمام‌ کوچک‌ آن‌ (سال‌ 1268 ه.ق‌) اشتهار ملّی‌ یافته‌ است‌.این‌ باغ‌ از آثاردوره‌ صفویه‌ است‌ و بواسطه‌ آب‌ چشمه‌ سلیمانیه‌، صدها سال‌ است‌ که‌ پابرجا مانده‌ است‌. هم‌ اکنون‌ آب‌ فین‌ به‌حوض‌ «لثه‌گاه‌» می‌ریزد و پس‌ از عبور از آبگیرها و جدول‌های‌ زیبای‌ باغ‌ فین‌، باغات‌ و کشتزارهای‌ حومه‌ فین‌ راآبیاری‌ می‌کند.
بناهای‌ این‌ باغ‌ عبارتند از: سردر ورودی‌، برج‌ و بارو، شتر گلوی‌ صفوی‌، شتر گلوی‌ فتحعلی‌ شاه‌،اتاق‌ شاه‌نشین‌، موزه‌ غرب‌ باغ‌، حمام‌ کوچک‌ و بزرگ‌ و کتابخانه‌ شرق‌ باغ‌.بنای‌ سرپوشیده‌ شتر گلوی‌ شاه‌ عباسی‌ که‌ در دوطبقه‌ ساخته‌ شده‌ در وسط‌ باغ‌ و در مقابل‌ سردر بزرگ‌ واقع‌شده‌ است‌.
ساخت‌ این‌ بنا در سال‌ 1226 ه.ق‌ به‌ اتمام‌ رسید. در داخل‌ این‌ بنا مناظر نقاشی‌ شده‌ بسیار زیبا وکتیبه‌ای‌ گچی‌ به‌ خط‌ نستعلیق‌ دیده‌ می‌شود. در این‌ باغ‌ شاه‌ صفی‌، شاه‌ سلیمان‌، شاه‌طهماسب‌، شاه‌ عباس‌، کریم‌خان‌ زند و فتحعلی‌ شاه‌ بناهایی‌ را مرمت‌ یا اضافه‌ کرده‌اند. تمامی‌ دروپیکر و اشیاء داخل‌ این‌ بنا در آغاز انقلاب‌مشروطیت‌ به‌ غارت‌ رفت‌.