امام‌زاده‌ باقر
( شهر : كنگاور )

بنای‌ امام‌زاده‌ باقر در روستای‌ گودین‌ از توابع‌ بخش‌ مرکزی‌ کنگاور واقع‌ شده‌ است‌. این‌بنای‌ آجری‌ از خارج‌ طرح‌ چهار ضلعی‌ و از داخل‌ هشت‌ ضلعی‌ است‌ که‌ ضلع‌های‌ داخل‌ آن‌، یک‌ در میان‌ بزرگ‌ وکوچک‌ است‌ بر روی‌ بنا، گنبدی‌ دایره‌ای‌ شکل‌ با آجر و گچ‌ استوار شده‌ است‌. برروی‌ سنگ‌ قبر امام‌زاده‌، صندوق‌چوبی‌ ساده‌ای‌ قرار داده‌اند. در جانب‌ غربی‌ بقعه‌ یک‌ مسجد کوچک‌ قدیمی‌ و در داخل‌ صحن‌ بقعه‌ و در پیرامون‌آن‌، قبرستان‌ قدیمی‌ وجود دارد.