مسجد ارك
( شهر : تبريز )

این‌ بنای‌ عظیم‌ باقی‌ مانده‌ مسجدی‌ است‌ که‌ در فاصله‌ سالهای‌ 716 تا 724 هجری‌ قمری‌ به‌وسیله‌ تاج‌ الدین‌ علیشاه‌ جیلانی‌ وزیر سلطان‌ محمد خدابنده‌ و ابوسعید بهادر خان‌ ساخته‌ شده‌ است‌ در آن‌ زمان ‌مسجد جامع‌ شهر، به‌ کاشی‌ها و ستون‌های‌ مرمری‌ و کتیبه‌ و گچبری‌ مزین‌ بود که‌ بعدها متروک‌ و رو به‌ ویرانی‌نهاده‌ است‌. بعد از سال‌ 1320 شمسی‌ صحن‌ این‌ بنا به‌ صورت‌ گردشگاه‌ عمومی‌ درآمد و به‌ باغ‌ ملی‌ معروف‌ شدو چند ساختمان‌ از جمله‌ اداره‌ و تالاری‌ در اطراف‌ آن‌ احداث‌ شد که‌ در سالهای‌ اخیر تخریب‌ شدند. در حال‌حاضر صحن‌ این‌ بنا، محل‌ برگزاری‌ نماز جمعه‌ شهر تبریز است‌.