مسجد جامع تبريز (جمعه مسجد)
( شهر : تبريز )

مسجد جامع‌ تبریز یکی‌ از بناهای‌ تاریخی‌ این‌ شهر است‌ که‌ به‌ روایتی‌ درصدر اسلام‌ از طرف‌ عبدالله بن‌ عامر ساخته‌ شده‌ است‌. محل‌ این‌ مسجد در دوران‌ حکومت‌ روادیان‌، سلجوقیان‌و اتابکان‌ مکانی‌ مقدّس‌ و در زمان‌ ترکمانان‌ و صفویه‌ نیزآباد بوده‌ است‌. مسجد جامع‌ تبریز در حال‌ حاضر یکی‌از مراکز تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ و محل‌ برگزاری‌ مراسم‌ مذهبی‌ مردم‌ شهر تبریز است‌.