برج اخنجان
( شهر : مشهد )

این‌ برج‌ در روستای‌ اخنجان‌ و در 22 کیلومتری‌ شمال‌ مشهد واقع‌ شده‌ است‌. میل‌ اخنجان‌به‌ دوره‌ تیموری‌ و قرن‌ نهم‌ هجری‌ قمری‌ مربوط‌ است‌ و برج‌ هشت‌ ضلعی‌ آجری‌ زیبا و گنبد مخروطی‌ ترک‌ترک‌، معروف‌ به‌ خیاری‌ دارد. این‌ بنا در زمره‌ آثار تاریخی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ .