هرمزگان  ( مرکز استان : بندرعباس )
ابوموسي
ابوموسي
بستك
بستك
بندرجاسك
بندرجاسك
بندرخمير
بندرخمير
بندرعباس
بندرعباس
بندركنگ
بندركنگ
بندرلنگه
بندرلنگه
پارسيان (گاوبندي)
پارسيان (گاوبندي)
جزيره هرمز
جزيره هرمز
جناح
جناح
چارك
چارك
حاجي آباد
حاجي آباد
درگهان
درگهان
رودان(دهبارز)
رودان(دهبارز)
زيارتعلي
زيارتعلي
سوزا
سوزا
سيريك
سيريك
فارغان
فارغان
فين
فين
قشم
قشم
ميناب
ميناب
رويدر
رويدر