برج نادري
( شهر : فهرج )

میل‌ نادری‌ از آجر ساخته‌ شده‌ و تزئینات‌ آجرکاری‌ جالب‌ توجهی‌ دارد. این‌ میل‌ که‌ برای‌راهنمایی‌ کاروانیان‌ بم‌ و فهرج‌ در مسیر راه‌ زاهدان‌ - کرمان‌ قرار گرفته‌، گویا به‌ دستور نادرشاه‌ در سال‌های‌1160-1149 ه . ق‌ احداث‌ شده‌ است‌.