قلعه قهقهه
( شهر : كليبر )

این‌ قلعه‌ در دهستان‌ یافت‌ از بخش‌ هوراند بر فراز کوهی‌ بلند واقع‌ شده‌ و در دوره‌ صفوی‌زندان‌ مخالفان‌ سیاسی‌ بوده‌ است‌. معماری‌ این‌ قلعه‌ بسیار جالب‌ توجه‌ است‌. این‌ قلعه‌ از حصارهای‌ تودرتو،اطاق‌ها، برج‌ها، زندان‌ و سایر قسمت‌ها تشکیل‌ شده‌ است‌.