[hlOstan]

زرند(كرمان)

  • جمعیت :
    56139
  • کد تلفن :
    342
  • سایت شهرداری :
    www.zarand.ir

زرند از شهرهاي استان کرمان است.اين شهر مرکز شهرستان زرند است.جمعيت شهر زرند بنا بر سرشماري سال 1385 مرکز آمار ايران، برابر 56139 نفر بوده است.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :