[hlOstan]

حسين آباد(كرمان)

  • جمعیت :
    4098
  • کد تلفن :
    392

اَمين‌شَهر دهستاني است در شمال خاوري استان کرمان ايران.امين‌شهر نام تازه شهر حسين‌آباد در شهرستان انار، استان کرمان قرار دارد.

در قديم:
در فرهنگ جغرافيائي آباديهاي کشور جمهوري اسلامي ايران در مورد حسين‌آباد آمده:
حسين آباد دهي است از دهستان انار، بخش حومه، شهرستان رفسنجان، استان کرمان. طج (طول جغرافيايي) َ20 55ْ، عج (عرض جغرافيايي) 51َ 30ْ، ارتفاع م (ارتفاع متوسط) 1404 متر.کويري، گرم خشک، در 8 کيلومتري جنوب خاوري انار، و 102 ک.م باختري رفسنجان. جمعيت آن 130 خانوار سرشماري 2525 (1345 خورشيدي)، برابر با 398 تن است.
زبان:فارسي
دين:اسلام ؛ شيعه؛ از طايفه‌هاي جديد و فارس.
کار و پيشه:کشاورزي؛دامداري و فرشبافي(80 دستگاه)؛ فرشها با طرح کاشان و اصفهان.
کشت:آبي؛ آب از کاريز و چاههاي ژرف و نيم ژرف.
فرآورده‌ها: گندم، جو، پنبه، يونجه و پسته.
رستني‌ها:پوشش گياهي براي چراي دام و درختان اسکنبيل.
جانوران: خرگوش؛شغال و روباه.
داراي شرکت تعاوني روستايي ؛ سپاه ترويج و آباداني؛ خانه انصاف و يک مسجد است.
مزرعه عزت‌آباد در جنوب خاوري و مزرعه محمدآباد در خاور وابسته به اين آبادي هستند.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :