[hlOstan]

رونيز(فارس)

  • جمعیت :
    5995
  • کد تلفن :
    732

رونيز شهري است در بخش رونيز شهرستان استهبان استان فارس در جنوب ايران.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :