[hlOstan]

بيضا ء( هرابال )(فارس)

بيضا شهري است در بخش مرکزي شهرستان سپيدان استان فارس در جنوب ايران. علت ناميدن اين شهر به نام بيضا، وجود دژي در اين منطقه بود که بدست پاپک با سنگ مرمر ساخته شده بود. پس از حمله اعراب، اين منطقه ،بيضا؛ به معني سپيد ناميده شد.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :