[hlOstan]

بالاده(فارس)

  • جمعیت :
    4159
  • کد تلفن :
    722

بالادِه شهري است در بخش جــِره و بالاده شهرستان کازرون استان فارس در جنوب ايران.
بالاده شهري است در 45 کيلومتري جنوب خاوري شهر کازرون و رود جره‌ از جنوب‌ آن‌ مي‌گذرد. بالاده‌ در راه‌ اصلي‌ شهرهاي‌ کازرون‌ ـ فراشبند و در دشتي‌ در قسمت‌ مياني بخش‌ جره و بالاده قرار دارد. فاصله آن‌ در جنوب‌ با آبادي‌ جره‌ حدود شش‌ کيلومتر و با شهر فراشبند حدود 58 کيلومتر است‌. اين‌ شهر از راه‌هاي‌ فرعي‌ با آبادي‌هاي‌ بخش‌ مرتبط‌ است‌.
آتشکده بزرگ‌ گره‌ يا چهارطاق‌ جره‌ متعلق‌ به‌ دوره ساساني‌، بر روي‌ تپه‌اي‌ نزديک‌ شهر بالاده‌ و مشرف‌ بر شهر قديمي‌ جره‌ از ديدني‌هاي آن است. بازمانده‌هاي تاريخي و سنگ‌نوشته‌هاي مهمي از روزگار هخامنشي و ساساني در اين منطقه به جاي مانده‌است.اين آتشکده يکي از پنج آتشکده‌اي است که مهرنرسي وزير بهرام پنجم در بين کازرون تا فراشبند بنا نمود.
دکتر ملک‌زاده وزير علوم پزشکي پيشين ايران زاده اين شهر است. جره (گِره پيشين) دهستان معروف بالاده‌است. نرگس‌زار معروف شهرستان کازرون در اين دهستان واقع شده‌است که همه ساله بازديدکننده‌هاي بسياري از تمام شهرستانهاي اطراف به ديدن اين نرگس‌زار مي‌آيند. نرگس‌هاي بالاده به خاطر مرغوبيت زياد خواهان زيادي دارد و به شهرهاي اصفهان، تهران، حاشيه‌هاي جنوبي خليج فارس و... صادر مي‌شود.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :