[hlOstan]

آب بر(زنجان)

آب بر يکي از شهرهاي ايران در استان زنجان است. اين شهر مرکز شهرستان طارم است. جمعيت اين شهر بر طبق سرشماري سال 1385، برابر با 5,212 نفر بوده است .

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :