[hlOstan]

نيك آباد(اصفهان)

  • جمعیت :
    4324
  • کد تلفن :
    312
  • سایت شهرداری :
    www.nikabad.ir

نيک‌آباد شهري است در بخش جرقويه سفلي شهرستان اصفهان استان اصفهان ايران. در سال 1366 خورشيدي روستاي ينگ‌آباد به درخواست اهالي با مصوبه هيئت وزيران به نيک‌آباد تغيير نام يافته و به مرکزيت بخش جرقويه سفلي برگزيده شده‌است و سرانجام در سال 1372 بر اساس مصوبه هيئت وزيران به نقطه شهري شناخته شده و در سال 1374 شهرداري شهر نيک‌آباد راه‌اندازي شد.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :