[hlOstan]

برف انبار(اصفهان)

بَرف‌اَنبار يکي از شهرهاي استان اصفهان در مرکز ايران است. شهر برف‌انبار در بخش مرکزي شهرستان فريدون‌شهر قرار دارد.
اين شهر در سال 1383 جمعيتي برابر با 1375 نفر داشت که امروزه به 5320 نفر رسيده است.
شهر برف‌انبار در دامنه‌هاي كوه‌هاي زاگرس قرار گرفته و يکي از شهرهاي کوهستاني و برف‌گير ايران است. شهرداري اين شهر در تاريخ 24 شهريور 1382 تشکيل شد.
روستاي سنگباران و خمسلو از قسمت‌هاي مهم اين شهر تازه است.

نظرات
در صورتیکه اطلاعات و یا تصویری برای این شهر دارید لطفا از طریق این فرم برای ما ارسال نمایید.
پست الکترونیک :
متن یا عنوان :  
عکس :     
     
متن تصویر را وارد نمایید :